Догађаји

Назив документа

Датум објављивања

1 - Одлука о именовању записничара 20.06.2024
2 - Усвајање записника са претходне 3. ванредне седнице скупштине одржане дана 06.10.2023. године 20.06.2024
3 - Одлука о усвајању годишњег извештаја Одбора директора 20.06.2024
4 - Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2023. годину са мишљењем ревизора 20.06.2024
5 - Одлука о расподели добити 20.06.2024
6 - Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја директора 20.06.2024
7 - Одлука о усвајању Извештаја о оцени износа и структуре накнада за сваког директора 20.06.2024
8 - Одлука о разрешењу директора чланова Одбора директора 20.06.2024
9 - Одлука о именовању извршних директора чланова Одбора директора 20.06.2024
10 - Политика накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора 20.06.2024
10.1 - Политика накнада члановима Одбора директора 20.06.2024
11 - Одлука о избору ревизора за 2024. годину и накнади за његов рад20.06.2024
12 - Извештај комисије за гласање 20.06.2024
13 - Записник са 19 седнице скупштине 27.06.2024
Позив акционарима за 19 седницу Скупштине 20.05.2024
Пуномоћје физичко лице 20.05.2024
Пуномоћје правно лице 20.05.2024
ФОРМУЛАР (физичко лице) 20.05.2024
ФОРМУЛАР (правно лице) 20.05.2024
1. Одлука о именовању записничара 20.05.2024
2. Усвајање записника 20.05.2024
2.1 Записник са 3 ванредне седнице Скупштине 06.10.2023. године 20.05.2024
3. Одлука о усвајању годишњег извештаја Одбора директора 20.05.2024
3.1 Извештај Одбора директора 20.05.2024
4. Одлука о усвајању финансијског извештаја са мишљењем ревизора 20.05.2024
4.1 БАС а.д. Годишњи финансијски извештај за 2023. годину 20.05.2024
4.2 Извештај ревизора ФИ 23_БАС, Београд 20.05.2024
5. Одлука о расподели добити 20.05.2024
6. Одлука о усвајању извештаја о примерености састава Одбора директора и броја директора 20.05.2024
6.1 Извештај о примерености састава Одбора директора и броја директора 20.05.2024
7. Одлука о усвајању извештаја о цени износа и структуре накнада за сваког директора 20.05.2024
7.1 Извештај о накнадама за сваког директора 20.05.2024
8. Одлука о разрешењу извршних директора Одбора директора 20.05.2024
9. Одлука о именовању извршних директора у Одбор директора 20.05.2024
10. Одлука о усвајању политике накнада 20.05.2024
11. Одлука о избору ревизора 20.05.2024
11.1 Потврда о независности котирани ентитет - БАС 20.05.2024
11.2 Потврда - консултантске услуге БАС 20.05.2024
11.3 БАС а.д. Уговор о ревизији 2024. 20.05.2024
Записник са 3. ванредне седнице Скупштине (06.10.2023. година) 17.10.2023
Извештај комисије за гласање са III ванредне седнице Скупштине акционара 10.10.2023
2. Одлука о располагању имовином велике вредности 10.10.2023
2б - Одлука о именовању записничара на III ванредној седници Скупштине 10.10.2023
2в - Верификација записника са XVIII редовне седнице Скупштине 10.10.2023
ПОЛУГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ 04.10.2023
Позив акционарима за III ванредну седницу Скупштине 13.09.2023
Утврђене вредности акције "БАС" а.д. 13.09.2023
1б-Именовање записничара 13.09.2023
1в-Прилог - записник 13.09.2023
1вв-Верификација записника 13.09.2023
Прилог - располагање имовином велике вредности 13.09.2023
Предлог одлуке за располагање имовином велике вредности 13.09.2023
Обавештење о правима несагласних акционара 13.09.2023
Формулар за остваривање права несагласних акционара 13.09.2023
Формулар за гласање 2023 за физичка лица 13.09.2023
Формулар за гласање 2023 за правна лица 13.09.2023
ГЕНЕРАЛНО ПУНОМОЋЈЕ 13.09.2023
Записник са 18. редовне седнице Скупштине акционара "БАС" 29.06.2023
7.Одлука о одобравању располагања имовином велике вредности Друштва20.06.2023
6-Одлука о потврђивању одлуке одбора директора 1588-3 од 11.05.2023. године20.06.2023
5-Одлука о потврђивању одлуке одбора директора 1135-2 од 31.03.2023. године20.06.2023
4-Одлука о избору ревизора за 2023. годину и накнади за његов рад20.06.2023
3-Одлука о усвајању Извештаја одбора директора20.06.2023
2-Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2022. годину20.06.2023
1в-Одлука о верификовању записника са II ванредне седнице скупштине20.06.2023
1б-Одлука-о-именовању-записничара-на-XVIII-редовној-седници-скупштине.pdf20.06.2023
Извештај Комисије за гласање - XVIII редовна седница Скупштине20.06.2023
Утврђене вредности акције ''БАС''а.д.15.06.2023
7. Предлог Одлуке (Располагање имовином велике вредности)
05.06.2023
7. Прилог-располагање имовином велике вредности
05.06.2023
Обавештење о правима несагласних акционара
05.06.2023
Формулар остваривање права несагласних акционара
05.06.2023
Одлука допуна дневног реда Скупштине акционара
05.06.2023
Позив акционарима за XVIII редовну седницу скупштине
18.05.2023
1б-Именовање записничара 2023.
18.05.2023
1в-Прилог записник
18.05.2023
1вв-Предлог Одлуке - Верификација записника са претходне седнице
18.05.2023
2 Прилог - Финансијски извештај 2022. годину
18.05.2023
2 - Предлог одлуке финан.извештај за 2022. годину
18.05.2023
3. Прилог-извештај Одбора директора
18.05.2023
3а. Предлог одлуке-Известај одбора директора 2023.
18.05.2023
4 Прилог-Избор ревизора за 2023. годину
18.05.2023
4а. БАС Понуда_ревизија 2023
18.05.2023
4б предлог одлуке - ревизор 2022
18.05.2023
5. Прилог уз тачку 5. 2023
18.05.2023
5а предлог одлуке-кооптација 2023
18.05.2023
6. Прилог уз тачку 6. 2023
18.05.2023
6а предлог одлуке-кооптација 2023
18.05.2023
ФОРМУЛАР за гласање 2023- за физичко лице
18.05.2023
ФОРМУЛАР за гласање 2023 за правно лице
18.05.2023
ГЕНЕРАЛНО ПУНОМОЋЈЕ 2023
18.05.2023
ПУНОМОЋЈЕ 2023
18.05.2023
Записник са 2. Ванредне седнице Скупштине акционара БАС а.д. - 10.04.2023.
18.04.2023
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ
10.05.2022
Годишњи финансијски извештај за 2020.21.06.2021
Годишњи финансијски извештај за 2019.25.04.2019
Годишњи финансијски извештај за 2018.25.04.2019
Годишњи финансијски извештај за 2017.27.04.2018
Годишњи финансијски извештај за 2016.28.04.2017
Годишњи финансијски извештај за 2015.27.06.2016
Годишњи финансијски извештај за 2014.30.04.2015
Годишњи финансијски извештај за 2013.29.04.2014
Годишњи финансијски извештај за 2012.26.04.2013
Годишњи финансијски извештај за 2011.22.04.2012