Догађаји

Назив документа

Датум објављивања

Записник 17. редовне седнице скупштине акционара 2022.
28.06.2022
1-Извештај комисије за гласање 2022.
21.06.2022
1б-Одлука о именовању записничара на XVII редовној седници скупштине
21.06.2022
1в-Одлука о верификовању записника са XVI редовне седнице скупштине
21.06.2022
2-Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2021. годину
21.06.2022
3-Одлука о усвајању Извештаја одбора директора
21.06.2022
4-Одлука о избору ревизора за 2022. годину и накнади за његов рад
21.06.2022
5-Одлука о потврђивању одлуке одбора директора 1315-7 од 17.05.2022. године
21.06.2022
ГЕНЕРАЛНО ПУНОМОЋЈЕ 2022 17.05.2022
ПУНОМОЋЈЕ 2022 17.05.2022
Извештај комисије за гласање21.06.2021
1б - Одлука о именовању записничара на XVI редовној седници скупштине21.06.2021
1в - Одлука о верификовању записника са XV редовне седнице скупштине21.06.2021
2 - Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2020 годину21.06.2021
2 - Одлука о нето губитку 21.06.2021
3 - Одлука о усвајању Извештаја одбора директора21.06.2021
4 - Одлука о избору ревизора за 2021. годину и накнади за његов рад21.06.2021
5 - Одлука о потврђивању Одлуке одбора директора број 1338-7 од 19.05.2021. године 21.06.2021
Генерално пуномоћје17.06.2020
Пуномоћје17.06.2020
Правилник о узбуњивачима31.01.2016
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ
10.05.2022
Годишњи финансијски извештај за 2020.21.06.2021
Годишњи финансијски извештај за 2019.25.04.2019
Годишњи финансијски извештај за 2018.25.04.2019
Годишњи финансијски извештај за 2017. 27.04.2018
Годишњи финансијски извештај за 2016.28.04.2017
Годишњи финансијски извештај за 2015.27.06.2016
Годишњи финансијски извештај за 2014.30.04.2015
Годишњи финансијски извештај за 2013.29.04.2014
Годишњи финансијски извештај за 2012.26.04.2013
Годишњи финансијски извештај за 2011.22.04.2012