Догађаји

Назив документа

Датум објављивања

Записник са 15. редовне седнице Скупштине БАС-а17.07.2020
Годишњи финансијски извештај за 2019.17.07.2020
Позив акционарима за редовну седницу скупштине 2020. године17.06.2020
Предлог одлуке за тачку 1б - именовање записничара17.06.2020
Записник са ванредне Скупштине акционара БАС-а 201917.06.2020
Предлог одлуке за тачку1в - верификација записника са предходне седнице17.06.2020
Предлог одлуке за тачку 2 - усвајање годишњег финансијског извештаја за 2019. годину са мишљењем ревизора17.06.2020
Предлог одлуке за тачку 2а - финансијски извештај за 2020. годину17.06.2020
Предлог одлуке за тачку 2б - нето добитак17.06.2020
Прилог уз тачку 3 - извештај одбора директора за 2020. годину17.06.2020
Предлог одлуке за тачку 3а - извештај одбора директора за 2020. годину17.06.2020
Прилог уз тачку 4 - разрешење директора17.06.2020
Предлог одлуке за тачку 4а - разрешење директора17.06.2020
Прилог уз тачку 5 - именовање директора17.06.2020
Предлог одлуке за тачку 5а - именовање директора17.06.2020
Прилог уз тачку 6 - доношење одлуке о политици накнада и награда директора у одбору директора и давању сагласности на уговоре за рад директора о одбору директора17.06.2020
Предлог одлуке за тачку 6а - доношење одлуке о политици накнада и награда директора у одбору директора и давању сагласности на уговоре за рад директора о одбору директора17.06.2020
Прилог уз тачку 7 - доношење одлуке о избору ревизора за 2020. годину и накнади за његов рад17.06.2020
Предлог одлуке за тачку 7а - доношење одлуке о избору ревизора за 2020. годину и накнади за његов рад17.06.2020
Формулар за гласање акционара у одсуству - за акионара правно лице17.06.2020
Формулар за гласање акционара у одсуству - за акионара физичко лице17.06.2020
Генерално пуномоћје17.06.2020
Пуномоћје17.06.2020
Правилник о узбуњивачима31.01.2016
Годишњи финансијски извештај за 2018.25.04.2019
Годишњи финансијски извештај за 2017. 27.04.2018
Годишњи финансијски извештај за 2016.28.04.2017
Годишњи финансијски извештај за 2015.27.06.2016
Годишњи финансијски извештај за 2014.30.04.2015
Годишњи финансијски извештај за 2013.29.04.2014
Годишњи финансијски извештај за 2012.26.04.2013
Годишњи финансијски извештај за 2011.22.04.2012