Догађаји

Назив документа

Датум објављивања

Позив за 16. седницу Скупштине БАС-а20.05.2021
Предлог одлуке за тачку 1б - именовање записничара 2021.20.05.2021
Прилог за тачку 1в - записник20.05.2021
Предлог одлуке за тачку 1в - верификација записника 20.05.2021
Прилог 2 - Годишњи финансијски извештај за 2020.20.05.2021
Предлог одлуке за тачку 2 - Финансијски извештај за 2020. годину20.05.2021
Предлог одлуке за тачку 2 - нето губитак20.05.2021
Прилог за тачку 3 - извештај одбора директора20.05.2021
Предлог одлуке за тачку 3 - извештај одбора директора20.05.2021
Прилог за тачку 4 - избор ревизора за 2021 20.05.2021
Тачка 4 - понуда за ревизију за 2021. годину20.05.2021
Предлог одлуке за тачку 4 - ревизор 2021.20.05.2021
Прилог уз тачку 5 - кооптација 20.05.2021
Предлог одлуке за тачку 5 - кооптација20.05.2021
Прилог уз тачку 4 - разрешење директора20.05.2021
Формулар за гласање 2021. - за правна лица20.05.2021
Формулар за гласање 2021. - за физичка лица20.05.2021
Генерално пуномоћје 2021.20.05.2021
Пуномоћје 2021.20.05.2021
Предлог одлуке за тачку 6а - доношење одлуке о политици накнада и награда директора у одбору директора и давању сагласности на уговоре за рад директора о одбору директора17.06.2020
Прилог уз тачку 7 - доношење одлуке о избору ревизора за 2020. годину и накнади за његов рад17.06.2020
Предлог одлуке за тачку 7а - доношење одлуке о избору ревизора за 2020. годину и накнади за његов рад17.06.2020
Формулар за гласање акционара у одсуству - за акионара правно лице17.06.2020
Формулар за гласање акционара у одсуству - за акионара физичко лице17.06.2020
Генерално пуномоћје17.06.2020
Пуномоћје17.06.2020
Правилник о узбуњивачима31.01.2016
Годишњи финансијски извештај за 2019.25.04.2019
Годишњи финансијски извештај за 2018.25.04.2019
Годишњи финансијски извештај за 2017. 27.04.2018
Годишњи финансијски извештај за 2016.28.04.2017
Годишњи финансијски извештај за 2015.27.06.2016
Годишњи финансијски извештај за 2014.30.04.2015
Годишњи финансијски извештај за 2013.29.04.2014
Годишњи финансијски извештај за 2012.26.04.2013
Годишњи финансијски извештај за 2011.22.04.2012