Догађаји

Назив документа

Датум објављивања

Записник са XVI редовне седнице Скупштине акционара21.06.2021
Извештај комисије за гласање21.06.2021
1б - Одлука о именовању записничара на XVI редовној седници скупштине21.06.2021
1в - Одлука о верификовању записника са XV редовне седнице скупштине21.06.2021
2 - Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2020 годину21.06.2021
2 - Одлука о нето губитку 21.06.2021
3 - Одлука о усвајању Извештаја одбора директора21.06.2021
4 - Одлука о избору ревизора за 2021. годину и накнади за његов рад21.06.2021
5 - Одлука о потврђивању Одлуке одбора директора број 1338-7 од 19.05.2021. године 21.06.2021
Генерално пуномоћје17.06.2020
Пуномоћје17.06.2020
Правилник о узбуњивачима31.01.2016
Годишњи финансијски извештај за 2019.25.04.2019
Годишњи финансијски извештај за 2018.25.04.2019
Годишњи финансијски извештај за 2017. 27.04.2018
Годишњи финансијски извештај за 2016.28.04.2017
Годишњи финансијски извештај за 2015.27.06.2016
Годишњи финансијски извештај за 2014.30.04.2015
Годишњи финансијски извештај за 2013.29.04.2014
Годишњи финансијски извештај за 2012.26.04.2013
Годишњи финансијски извештај за 2011.22.04.2012