Радно време и телефони

СлужбаТелефони
Саобраћај
Продаја карата
Информације и резервације(Србија, ЦГ, ХР, СЛО, БиХ, МК поласци и доласци)
011/2636-299
Информације и резервације (међународни поласци и доласци без ЦГ, ХР, СЛО, МК)
011/2627-146
011/6658-759
Смештај и чување пртљага011/6644-455
lokal 193
Паркинг за аутобусе
Сервис - прање и чишћење аутобуса
011/6644-455
lokal 117
Јавни Тоалет
Бастурист
Огранак Бастурист
Железничка 4
011/6658-759
011/2638-982
Изнајмљивање аутобуса011/2638-982
011/2627-146
011/6658-759
011/2180-377
Огранак Бастурист
Маршала Бирјузова 2-4
011/2622-526
011/2180-377
Заштита података о личности
011/6683-153