Подаци о БАС-у

Пријем и отпрема путника и аутобуса представља основну делатност Београдске аутобуске станице.
Поред свих већих места у Србији, мрежом аутобуских линија, БАС покрива све републике бивше Југославије и редовно одржава аутобуску везу са 17 држава Европе.
Брза и савремена услуга почива на најновијој технологији компјутерске продаје превозних исправа.
Процес рада у БАС-у се одвија од 0 до 24 часа, 365 дана у години.
Београдска аутобуска станица је формирана 3.марта 1966. године и припада групи великих предузећа, са статусом Акционарског друштва.

Седиште

“БАС” Београдска аутобуска станица а.д. Београд

Железничка 4

11000 Београд

Србија

Телефони

Централа: 011/6644-455

Књиговодство: 011/7621- 463

Рачуноводство: 011/7621- 457

Факс: 011/6659- 480

Пословни подаци

Матични број: 07037929

ПИБ: 100000694

Шифра делатности: 5221

Жиро рачуни

“Komercijalna Banka”

205-0000000271826-89

“Eurobank Direktna Banka”
150-0000000022610-14

“UniCredit Bank”
170-0030025963000-21

“Banka Poštanska Štedionica” a.д. Београд
360-0000000005529-97