Одбор директора БАС а.д.

У складу са чланом 368а Закона о привредним друштвима (“Сл.гласник РС”бр.36/2011,99/2011, 83/2014–др. закон, 5/2015, 44/2018и95/2018), БАС-Београдска аутобуска станица а.д. Београд објављује тачне и ажурне податке о занимању и претходном запослењу чланова Одбора директора, као и податке о чланству у другим одборима и функцијама које обављају у другим друштвима:

 

Бобан Ковачевић, дипломирани економиста, обавља функцију генералног директора БАС-а. Претходно запослење: ”Паркинг сервис”-саветник генералног директора. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Леонид Албијанић, дипломирани инжењер пољопривреде, цео радни век запослен у БАС-у. Обавља послове директора сектора заштите, контроле и обезбеђења. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Драган Вучичевић, дипломирани политиколог. Запослен у БАС-у на пословима помоћника генералног директора за координацију и комуникацију. Претходно запослење – директор Јавног предузећа ”Сава центар”. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Драган Пејчиновић, дипломирани економиста, запослен у БАС а.д. Београд на пословима директора РЈ ”Саобраћај и туризам”. Претходно, дуги низ година, каријеру градио у оквиру банкарског сектора. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Зоран Шуњка, дипломирани инжењер машинства и магистар техничких наука. Запослен у БАС-у на пословима директора Сектора за информационе технологије. Претходно запослење у ”ЛОЛА СИСТЕМ” а.д. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Светислав Ђуровић, дипломирани правник. Тренутна функција: Саветник министра,  Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Душан Петрић, дипломирани економиста. Тренутна функција: ГО Стари град-председник Скупштине, Претходно запослење: Помоћник директора Сектора ЈКП ”Паркинг сервис”, члан већа Градске општине Нови Београд.

Немања Вуловић, дипломирани економиста. Претходно запослење: Градска Управа. Члан је надзорног одбора ”Београдски Сајам” д.о.о.

Данило Јеринић, дипломирани економиста. Тренутна функција: Координатор за дозволе и сарадњу са државним органима, ”Београд на води” д.о.о. Претходно запослење: Кабинет градоначелника града Београда. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Јадранка Радоњић, дипломирани економиста. Тренутна функција: ”Wireless media” d.o.o. –директор, AMG-ADRIA MEDIA GROUP – директор.

Андреа Нађ, доктор наука – саобраћајно инжењерство, Тренутна функција: Доцент на катедри за друмски саобраћај и градски транспорт путника, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.