Одбор директора БАС а.д.

У складу са чланом 368а Закона о привредним друштвима (“Сл.гласник РС”бр.36/2011,99/2011, 83/2014–др. закон, 5/2015, 44/2018и95/2018), БАС-Београдска аутобуска станица а.д. Београд објављује тачне и ажурне податке о занимању и претходном запослењу чланова Одбора директора, као и податке о чланству у другим одборима и функцијама које обављају у другим друштвима:

 

Анђелко Мучибабић, саобраћајни инжењер, цео радни век запослен у БАС-у. Обавља функцију генералног директора БАС-а. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Љиљана Радић, дипломирани правник, цео радни век запослена у БАС-у. Обавља послове помоћника генералног директра за правне и кадровске послове. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Драган Вучичевић, дипломирани политиколог. Запослен у БАС-у на пословима помоћника генералног директора за координацију и комуникацију. Претходно запослење – директор Јавног предузећа ”Сава центар”. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Немања Мучибабић, дипломирани инжењер саобраћаја. Запослен у БАС-у на пословима директора РЈ ”Саобраћај и туризам”. Претходно није био запослен у другим друштвима. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Зоран Шуњка, дипломирани инжењер машинства и магистар техничких наука. Запослен у БАС-у на пословима директора Сектора за информационе технологије. Претходно запослење у ”ЛОЛА СИСТЕМ” а.д. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Милеса Исаковић, дипломирани економиста, пензионер БАС-а, у коме је радила 35 година. У пензију је отишла са послова помоћника директора за економске послове. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Светлана Ивановић, (председник Одбора директора), дипломирани економиста, пензионер БАС-а у коме је провела цео радни век. У пензију је отишла са послова помоћника директора за економске послове. Није члан у другим одборим, нити обавља функције у другим друштвима.

Мирко Гезовић, дипломирани саобраћајни инжењер, пензионер. У пензију отишао са места директора ДДОР-а Нови Сад. Члан је надзорног одбора привредног друштва”Ниш експрес”а.д. Не обавља функције у другим друштвима.

Драгољуб-Драган Стефановић, магистар саобраћаја и телекомуникација. Запослен као директор фирме ”Логистика саобраћаја” у Београду. Члан је надзорног одбора ЈКП Градско саобраћајно предузеће ГСП Београд. Не обавља функције у другим друштвима.

Витомир Арсић, виши стручни сарадник технологије услуживања, пензионер БАС-а. У пензију је отишао са послова помоћника генералног директора за послове угоститељства и трговине. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.

Драган Камбер, инжењер цестовног промета, пензионер БАС-а, у коме је провео цео радни век. У пензију је отишао са послова директора РЈ “Саобраћај и туризам”. Није члан у другим одборима, нити обавља функције у другим друштвима.