Смештај и чување пртљага

  • Налази се у непосредној близини излазне рампе БАС-а.
  • Корисници услуга могу предати на чување колета тежине до 20 кг и величине до 70 x 50 цм.
  • Приликом предаје колета, корисник услуга је обавезан да има личну карту и да колето преда на преглед раднику аутобуске станице, ради прегледа његове садржине.
  • На чување се не примају: живе животиње, ватрено оружје, експлозивне, запаљиве и нагризајуће материје, материје које шире непријатне мирисе, као и уређаји који се не могу детаљно прегледати, новац и друге драгоцености (накит, вредоносни папири).
  • За свако колето примљено на чување наплаћује се накнада за услугу за сваки започети календарски дан по ценовнику БАС-а. Колета се чувају 30 дана

 

Радно време:

6:00 до 22:00 часа сваког дана.

Телефон  +381 11 66 444 55, локал 193