Smeštaj i čuvanje prtljaga

  • Nalazi se u neposrednoj blizini izlazne rampe BAS-a.
  • Korisnici usluga mogu predati na čuvanje koleta težine do 20 kg i veličine do 70 x 50 cm.
  • Prilikom predaje koleta, korisnik usluga je obavezan da ima ličnu kartu i da koleto preda na pregled radniku autobuske stanice, radi pregleda njegove sadržine.
  • Na čuvanje se ne primaju: žive životinje, vatreno oružje, eksplozivne, zapaljive i nagrizajuće materije, materije koje šire neprijatne mirise, kao i uređaji koji se ne mogu detaljno pregledati, novac i druge dragocenosti (nakit, vredonosni papiri).
  • Za svako koleto primljeno na čuvanje naplaćuje se naknada za uslugu za svaki započeti kalendarski dan po cenovniku BAS-a. Koleta se čuvaju 30 dana.

 

Radno vreme:

6:00 do 22:00 časa svakog dana.

Telefon  +381 11 66 444 55, lokal 193