Informacije i rezervacije

Informacije i rezervacije o polascima i dolascima

( Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija)

Telefon +381 11 2636 299

Radno vreme 00 – 24

Informacije i rezervacije o međunarodnim polascima i dolascima

( bez Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije)

Telefon +381 11 2627 146, +381 11 6658 759

Radno vreme:

7:00 – 20:00 ponedeljak-petak

7:00 – 16:00 nedeljom

 

 

      Uslovi rezervacije i prodaje karata

 • BAS – Beogradska autobuska stanica se obavezuje da vrši rezervaciju i prodaju karata u ime i za račun prevoznika. Vozna karta je dokaz da je zaključen Ugovor o prevozu između prevoznika i putnika.
 • BAS se obavezuje da će vršiti prodaju karata za sva sedišta u autobusu po utvrđenom alotmanu a rezervaciju sedišta vršiti po principu prvog slobodnog sedišta.
 • BAS ne može prodati voznu kartu deci ispod 6 godina starosti bez pratioca.
 • BAS se obavezuje da će vršiti prodaju voznih karata do 30 dana unapred.
 • BAS je dužan da putniku na njegov zahtev vrati punu vrednost naplaćene prevoznine i stanične usluge ako dođe do greške prilikom prodaje vozne karte od strane ovlašćenog osoblja BAS-a.
 • BAS je dužan da putniku izvrši povraćaj pune vrednosti prevoznine i naplaćene stanične usluge kada se prevoz ne održi zbog više sile (zavejan put, odron na putu, oštećenje mosta, prekid saobraćaja i sl.), kao i u slučajevima kada prevoz ne otpočne po redu vožnje ili se ne održi krivicom prevoznika.
 • Putnik ima pravo da odustane od putovanja pre nego što otpočne njegovo izvršenje. Ako putnik odustane od putovanja najkasnije 2 sata pre početka putovanja BAS je dužan da vrati putniku naplaćenu prevozninu uz zadržavanje 10% od iznosa naplaćene prevoznine i punog iznosa naplaćene stanične usluge.
 • Putnik nema pravo povraćaja naplaćene prevoznine i stanične usluge u slučaju kada odustane od putovanja u roku kraćem od 2 sata pre početka putovanja.
 • BAS se obavezuje da uz kupljenu kartu izda i žeton kako bi obezbedili nesmetan izlazak putnika na peronski prostor.
 • Otvorena povratna karta sastoji se iz dve karte. Prva karta je karta za polazak iz Beograda određen sa svim elementima putovanja (naziv prevoznika, mesto, datum, vreme, peron, i sedište). Druga karta je karta za povratak na kojoj je ispisan naziv prevoznika, relacija iz mesta povratka do Beograda, kao i cena sa popustom. Ostali elementi putovanja (datum, vreme, peron i sedište) su prazni i služe za overu. Karta se može overiti na šalterima autobuske stanice, kod ovlašćenog lica ili voznog osoblja.
 • U levom uglu karte piše vreme važnosti povratne karte a u desnom upozorenje da „važi isključivo uz kartu u odlasku“.
 • Obaveza putnika je da kartu u povratku overi u važećem roku za prevoznika sa kojim je započeo putovanje ili njegovog kooperanta (ako je dao saglasnost) a kartu u odlasku sačuva do završetka putovanja.
 • Kod kupovine karata preko interneta putnik je dužan da uplatnicu (kao dokaz o uplati) pošalje elektronskom poštom na adresu Bas-a sa koje je dobio podatke o uplati, najkasnije 24 sata od vremena dobijanja instrukcija BAS-a o plaćanju. Ukoliko se uplata ne izvrši u navedenom roku rezervacije će se poništiti.
 • Nakon dobijanja obaveštenja elektronskom poštom, od strane BAS-a da je karta odštampana, putnik može da preuzme odštampanu kartu na šalteru BAS-a. Krajnji rok za preuzimanje karte je 2 sata pre vremena polaska.
 • Karta se može preuzeti na šalteru uz obavezno pokazivanje nekog identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš, vozačku dozvolu, studentski indeks…). Da bi u ime putnika kartu preuzelo neko drugo lice potrebno je da zna: ime i prezime naručioca, adresu, broj rezervacije, relaciju i datum putovanja. Lice koje preuzima kartu treba da ostavi svoje podatke na šalteru.
 • Putnik je dužan da poseduje dokument kojim se potvđuje odabrani popust (indeks za studente, zdravstvenu knjižicu za decu, ček od penzije…).