Odbor direktora BAS a.d.

U skladu sa članom 368a Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS”br.36/2011,99/2011, 83/2014–dr. zakon, 5/2015, 44/2018i95/2018), BAS-Beogradska autobuska stanica a.d. Beograd objavljuje tačne i ažurne podatke o zanimanju i prethodnom zaposlenju članova Odbora direktora, kao i podatke o članstvu u drugim odborima i funkcijama koje obavljaju u drugim društvima:

 

Boban Kovačević, diplomirani ekonomista, obavlja funkciju generalnog direktora BAS-a. Prethodno zaposlenje: ”Parking servis”-savetnik generalnog direktora.  Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Leonid Albijanić, diplomirani inženjer poljoprivrede, ceo radni vek zaposlen u BAS-u. Obavlja poslove direktora sektora zaštite, kontrole i obezbeđenja. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Dragan Vučičević, diplomirani politikolog. Zaposlen u BAS-u na poslovima pomoćnika generalnog direktora za koordinaciju i komunikaciju. Prethodno zaposlenje – direktor Javnog preduzeća ”Sava centar”. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Nemanja Mučibabić, diplomirani inženjer saobraćaja. Zaposlen u BAS-u na poslovima direktora RJ ”Saobraćaj i turizam”. Prethodno nije bio zaposlen u drugim društvima. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Zoran Šunjka, diplomirani inženjer mašinstva i magistar tehničkih nauka. Zaposlen u BAS-u na poslovima direktora Sektora za informacione tehnologije. Prethodno zaposlenje u ”LOLA SISTEM” a.d. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Svetislav Đurović, diplomirani pravnik. Trenutna funkcija: Savetnik ministra,  Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Dušan Petrić, diplomirani ekonomista. Trenutna funkcija: GO Stari grad-predsednik Skupštine, Prethodno zaposlenje: Pomoćnik direktora Sektora JKP ”Parking servis”, član veća Gradske opštine Novi Beograd.

Nemanja Vulović, diplomirani ekonomista. Prethodno zaposlenje: Gradska Uprava. Član je nadzornog odbora ”Beogradski Sajam” d.o.o.

Danilo Jerinić, diplomirani ekonomista. Trenutna funkcija: Koordinator za dozvole i saradnju sa državnim organima, ”Beograd na vodi” d.o.o. Prethodno zaposlenje: Kabinet gradonačelnika grada Beograda. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Jadranka Radonjić, diplomirani ekonomista. Trenutna funkcija: ”Wireless media” d.o.o. –direktor, AMG-ADRIA MEDIA GROUP – direktor.

Andrea Nađ, doktor nauka – saobraćajno inženjerstvo, Trenutna funkcija: Docent na katedri za drumski saobraćaj i gradski transport putnika, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.