Prodaja i dopuna Bus Plus kartica

Korisnici javnog linijskog prevoza (gradskog, prigradskog i lokalnog) mogu na našim šalterima broj 30 i 31 izvršiti kupovinu i dopunu svih vrsta Bus Plus kartica.

Radno vreme šaltera je 6:30 – 20:30 časova svakog dana.

Na našim šalterima je omogućeno izdavanje personalizovanih Bus Plus kartica svih kategorija kao i produženje roka istih. Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje i produženje kartica nalaze se na www.busplus.rs .

Kategorije korisnika i uslovi korišćenja usluga prevoza vrše se u skladu sa Pravilnikom o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda.

Na teritoriji grada Beograda primenjuje se integrisani tarifni sistem sa četiri tarifne zone, nezavisno od vrste linijskog prevoza i područja koje obuhvata, i to:

  • Prva zona obuhvata uži centar Beograda,
  • Druga zona obuhvata šire gradsko područje,
  • Treća zona obuhvata opštine Barajevo, Sopot, Obrenovac i deo Grocke,
  • Četvrta zona obuhvata opštine Lazarevac i Mladenovac.