Bonus Kartica

Uslovi izdavanja i način korišćenja kartice „BAS BONUS“ Beogradske autobuske stanice a.d.

Putnica koja poseduje karticu „BAS BONUS“ oslobođena je plaćanja stanične usluge  ili rezervacije sedišta prilikom kupovine prevozne karte ili overe povratne  karte na šalteru BAS-a.

BAS putnici izdaje karticu „BAS BONUS“ koja važi do isteka 2023. godine ako su u  trenutku podnošenja zahteva ispunjeni sledeći uslovi:

∙ da je putnica majka najmanje troje dece,

∙ da je najmanje jedno dete maloletno i

∙ da je putnik državljanin Republike Srbije.

Putnica koja poseduje karticu „BAS BONUS“ pogodnosti ostvaruje za sebe i svoju decu. Kartica „BAS BONUS“ važi uz ličnu kartu i ne može se dati drugom na korišćenje.

Putnica koja poseduje karticu „BAS BONUS“ je obavezna da je pokaže prilikom  kupovine prevozne karte ili overe povratne karte, kao i na zahtev osoblja BAS-a  prilikom izlaska na perone za polazak, odnosno prilikom ukrcavanja u autobus.

Zahtev za izdavanje kartice „BAS BONUS” popunite i zajedno sa dokazima o ispunjenosti uslova pošaljite na imejl bonus@bas.rs ili redovnom poštom na adresu

BAS – BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA a.d., Železnička 4, Beograd (za „BAS BONUS”).

Ponosni partner