Podaci o BAS-u

Prijem i otprema putnika i autobusa predstavlja osnovnu delatnost Beogradske autobuske stanice.
Pored svih većih mesta u Srbiji, mrežom autobuskih linija, BAS pokriva sve republike bivše Jugoslavije i redovno održava autobusku vezu sa 17 država Evrope.
Brza i savremena usluga počiva na najnovijoj tehnologiji kompjuterske prodaje prevoznih isprava.
Proces rada u BAS-u se odvija od 0 do 24 časa, 365 dana u godini.
Beogradska autobuska stanica je formirana 3.marta 1966. godine i pripada grupi velikih preduzeća, sa statusom Akcionarskog društva.

Sedište

“BAS” Beogradska autobuska stanica a.d. Beograd

Železnička 4

11000 Beograd

Srbija

Telefoni

Centrala: 011/6644-455

Knjigovodstvo: 011/7621-463

Računovodstvo: 011/7621-457

Faks: 011/6659-480

Poslovni podaci

Matični broj: 07037929

PIB: 100000694

Šifra delatnosti: 5221

Žiro računi

“Komercijalna Banka”

205-0000000271826-89

“Eurobank Direktna Banka”
150-0000000022610-14

“UniCredit Bank”
170-0030025963000-21

“Banka Poštanska Štedionica” a.d. Beograd
360-0000000005529-97