Продаја и допуна Бус Плус картица

Корисници јавног линијског превоза (градског, приградског и локалног) могу на нашим шалтерима број 30 и 31 извршити куповину и допуну свих врста Бус Плус картица.

Радно време шалтера је 6:30 – 20:30 часова сваког дана.

На нашим шалтерима је омогућено издавање персонализованих Бус Плус картица свих категорија као и продужење рока истих. Детаљне информације о потребној документацији за издавање и продужење картица налазе се на www.busplus.rs .

Категорије корисника и услови коришћења услуга превоза врше се у складу са Правилником о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда.

На територији града Београда примењује се интегрисани тарифни систем са четири тарифне зоне, независно од врсте линијског превоза и подручја које обухвата, и то:

  • Прва зона обухвата ужи центар Београда,
  • Друга зона обухвата шире градско подручје,
  • Трећа зона обухвата општине Барајево, Сопот, Обреновац и део Гроцке,
  • Четврта зона обухвата општине Лазаревац и Младеновац.