U skladu sa članom 368a Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS”br.36/2011,99/2011, 83/2014–dr. zakon, 5/2015, 44/2018i95/2018), ”BAS”-Beogradska autobuska stanica a.d. Beograd objavljuje tačne i ažurne podatke o zanimanju i prethodnom zaposlenju članova Odbora direktora, kao i podatke o članstvu u drugim odborima i funkcijama koje obavljaju u drugim društvima:

 

ODBOR  DIREKTORA  ”BAS” a.d.

 

 

Anđelko Mučibabić, saobraćajni inženjer, ceo radni vek zaposlen u ”BAS”-u. Obavlja funkciju generalnog direktora”BAS”-a. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Ljiljana Radić, diplomirani pravnik, ceo radni vek zaposlena u ”BAS”-u. Obavlja poslove pomoćnika generalnog direktra za pravne i kadrovske poslove. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Dragan Vučičević, diplomirani politikolog. Zaposlen u ”BAS”-u na poslovima pomoćnika generalnog direktora za koordinaciju i komunikaciju. Prethodno zaposlenje – direktor Javnog preduzeća ”Sava centar”. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Nemanja Mučibabić, diplomirani inženjer saobraćaja. Zaposlen u ”BAS”-u na poslovima direktora RJ ”Saobraćaj i turizam”. Prethodno nije bio zaposlen u drugim društvima. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Zoran Šunjka, diplomirani inženjer mašinstva i magistar tehničkih nauka. Zaposlen u ”BAS”-u na poslovima direktora Sektora za informacione tehnologije. Prethodno zaposlenje u ”LOLA SISTEM” a.d. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.
Milesa Isaković, diplomirani ekonomista, penzioner ”BAS”-a, u kome je radila 35 godina. U penziju je otišla sa poslova pomoćnika direktora za ekonomske poslove. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Svetlana Ivanović, (predsednik Odbora direktora), diplomirani ekonomista, penzioner ”BAS”-a u kome je provela ceo radni vek. U penziju je otišla sa poslova pomoćnika direktora za ekonomske poslove. Nije član u drugim odborim, niti obavlja funkcije u drugim društvima.
Mirko Gezović, diplomirani saobraćajni inženjer, penzioner. U penziju otišao sa mesta direktora DDOR-a Novi Sad. Član je nadzornog odbora privrednog društva”Niš ekspres”a.d. Ne obavlja funkcije u drugim društvima.

Dragoljub-Dragan Stefanović, magistar saobraćaja i telekomunikacija. Zaposlen kao direktor firme ”Logistika saobraćaja” u Beogradu. Član je nadzornog odbora JKP Gradsko saobraćajno preduzeće GSP Beograd. Ne obavlja funkcije u drugim društvima.

Vitomir Arsić, viši stručni saradnik tehnologije usluživanja, penzioner ”BAS”-a. U penziju je otišao sa poslova pomoćnika generalnog direktora za poslove ugostiteljstva i trgovine. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.

Dragan Kamber, inženjer cestovnog prometa, penzioner ”BAS”-a, u kome je proveo ceo radni vek. U penziju je otišao sa poslova direktora RJ “Saobraćaj i turizam”. Nije član u drugim odborima, niti obavlja funkcije u drugim društvima.