Бонус Картица

Услови издавања и начин коришћења картице „БАС БОНУС“ Београдске аутобуске станице а.д.

Путница која поседује картицу „БАС БОНУС“ ослобођена је плаћања станичне услуге  или резервације седишта приликом куповине превозне карте или овере повратне  карте на шалтеру БАС-а. 

БАС путници издаје картицу „БАС БОНУС“ која важи до истека 2023. године ако су у  тренутку подношења захтева испуњени следећи услови: 

∙ да је путница мајка најмање троје деце, 

∙ да је најмање једно дете малолетно и 

∙ да је путник држављанин Републике Србије. 

Путница која поседује картицу „БАС БОНУС“ погодности остварује за себе и своју децу. Картица „БАС БОНУС“ важи уз личну карту и не може се дати другом на коришћење. 

Путница која поседује картицу „БАС БОНУС“ је обавезна да је покаже приликом  куповине превозне карте или овере повратне карте, као и на захтев особља БАС-а  приликом изласка на пероне за полазак, односно приликом укрцавања у аутобус.

Захтев за издавање картице БАС БОНУС” попуните и заједно са доказима о искуњености услова пошаљите на имејл bonus@bas.rs или редовном поштом на адресу

БАС – БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА а.д., Железничка 4, Београд (за БАС БОНУС”).

Поносни партнер