E-mail adrese

Zvanična e-mail adresa BAS-abas@bas.rs
Za sve primedbe, komentare putnikaputnik@bas.rs
Turistička agencija
"Basturist"
basturist@bas.rs
Vanlinijski saobraćajvanlinijski@bas.rs