БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА    Железничка 4

 

 

 

 

 

Click for Belgrade Nikola Tesla, Serbia Forecast

 
 
почетна страна>Битни догађаји

   

назив документа датум објављив.
Записник са 11. редовне седнице акционара БАС-а 27.06.2016
Годишњи финансијски извештај за 2015. 27.06.2016
Правилник о узбуњивачима 31.01.2016
Позив за 11. редовну седницу Скупштине акционара БАС 18.05.2016
1. Именовање записничара 2016. 18.05.2016
1а. Прилог уз тачку 16 - Записник са 10. Скупштине 18.05.2016
1б. Предлог одлуке - Верификација записника 2015. 18.05.2016
2. Прилог за тачку 2 - Фин. извештај и изв. ревизора 18.05.2016
2б. Предлог одлуке - Фин. извештај и изв. ревизора 18.05.2016
3. Прилог за тачку 3 - Извештај одбора директора за 2015. 18.05.2016
3а. Предлог одлуке - Извештај одбора директора за 2015. 18.05.2016
4. Прилог за тачку 4 - Разрешење чланова одбора директора 18.05.2016
4а. Предлог одлуке - Разрешење одбора директора 18.05.2016
5. Прилог за тачку 5 - Именовање чланова одбора директора 18.05.2016
5a. Предлог одлуке - Именовање одбора директора 18.05.2016
6. Прилог за тачку 6. - Политика накнаде 18.05.2016
6а. Предлог одлуке - Политика накнаде 18.05.2016
7. Прилог уз тачку 7 - Избор ревизора за 2016. 18.05.2016
7а. Предлог за тачку 7 - Избор ревизора за 2016. 18.05.2016
Формулар пуномоћја 2016. 18.05.2016
Формулар за гласање 2016. 18.05.2016
Формулар генералног пуномоћја 18.05.2016
Годишњи извештај о објављеним информацијама 12.06.2014
Годишњи финансијски извештај за 2014. 30.04.2015
Годишњи финансијски извештај за 2013. 29.04.2014
Годишњи финансијски извештај за 2012. 26.04.2013
Годишњи финансијски извештај за 2011. 22.04.2012
 
 

bas@bas.rs

 
 

 

оптимизовано за рад у Internet Explorer -у