БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА    Железничка 4

 

 

 

 

 

Click for Belgrade Nikola Tesla, Serbia Forecast

 
 
почетна страна>Битни догађаји

   

назив документа датум објављив.
Записник са 12. редовне седнице акционара БАС-а ! 20.06.2017
Годишњи финансијски извештај за 2016. 28.04.2017
Записник са 11. редовне седнице акционара БАС-а 27.06.2016
Правилник о узбуњивачима 31.01.2016
Позив за 12. редовну седницу Скупштине акционара БАС 15.05.2017
1б. Именовање записничара 2017. 15.05.2017
Прилог уз тачку 1в - Записник са 11. Скупштине 15.05.2017
1в. Предлог одлуке - Верификација записника 2016. 15.05.2017
2. Прилог за тачку 2 - Фин. извештај и изв. ревизора 15.05.2017
2б. Предлог одлуке - Фин. извештај и изв. ревизора 15.05.2017
3. Прилог за тачку 3 - Извештај одбора директора за 2016. 15.05.2017
3а. Предлог одлуке - Извештај одбора директора за 2016. 15.05.2017
4. Избор ревизора за 2017. 15.05.2017
4a. Предлог одлуке за избор ревизора 2017. 15.05.2017
Формулар пуномоћја 2017. 15.05.2017
Формулар за гласање 2017. 15.05.2017
Формулар генералног пуномоћја 15.05.2017
Годишњи извештај о објављеним информацијама 12.06.2014
Годишњи финансијски извештај за 2015. 27.06.2016
Годишњи финансијски извештај за 2014. 30.04.2015
Годишњи финансијски извештај за 2013. 29.04.2014
Годишњи финансијски извештај за 2012. 26.04.2013
Годишњи финансијски извештај за 2011. 22.04.2012
 
 

bas@bas.rs

 
 

 

оптимизовано за рад у Internet Explorer -у