BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA   Železnička 4

 

 


 
 
 
 

 
почетна страна>bitni događaji

   

naziv dokumenta datum objavljiv.
Zapisnik sa 13. redovne sednice akcionara BAS-a ! 20.06.2018
Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu. 27.04.2018
Poziv za 13. redovnu sednicu Skupštine akcionara BAS 16.05.2018.
1b. Imenovanje zapisničara 2018. 16.05.2018.
Prilog uz tačku 1v - Zapisnik sa 12. Skupštine 16.05.2018.
1v. Predlog odluke - Verifikacija zapisnika 2017. 16.05.2018.
2. Prilog za tačku 2 - Fin. izveštaj i izv. revizora 9Mb 16.05.2018.
2b. Predlog odluke - Fin. izveštaj za 2017. neto dobitak 16.05.2018.
2v. Predlog odluke - Fin. izveštaj za 2017. 16.05.2018.
3. Prilog za tačku 3 - Izveštaj odbora direktora za 2017. 16.05.2018.
3a. Predlog odluke - Izveštaj odbora direktora za 2017. 16.05.2018.
4. Izbor revizora za 2018. 16.05.2018.
4a. Prilog uz tačku 4 16.05.2018.
4b. Predlog odluke za izbor revizora 2018. 16.05.2018.
Formular punomoćja za 2018. 16.05.2018.
Formular za glasanje 2018. 16.05.2018.
Formular generalnog punomoćja 16.05.2018.
  Zapisnik sa 12. redovne sednice akcionara BAS-a ! 20.06.2017.
  Pravilnik o uzbunjivačima   31.01.2016
  Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu. 28.04.2017.
  Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu. 27.06.2016.
  Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama 12.06.2014.
  Godišnji finansijski izveštaj za 2014.

30.04.2015.
  Godišnji finansijski izveštaj za 2013.

29.04.2014.
  Godišnji finansijski izveštaj za 2012.   26.04.2013.
  Godišnji finansijski izveštaj za 2011.   22.04.2012.
 
 

bas@bas.rs

 
 

 

optimizovano za rad u Internet Explorer -u