BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA   Železnička 4

 

 


 
 
 
 

 
почетна страна>bitni događaji

   

naziv dokumenta datum objavljiv.
Zapisnik sa 12. redovne sednice akcionara BAS-a ! 20.06.2017.
Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu. 28.04.2017.
Zapisnik sa 11. redovne sednice akcionara BAS-a 27.06.2016.
Poziv za 12. sednicu Skupštine akcionara BAS 15.05.2017.
1b. Imenovanje zapisničara 2017. 15.05.2017.
Prilog uz tačku 1v - Zapisnik sa 11. Skupštine 15.05.2017.
1v. Predlog odluke - Verifikacija zapisnika 2016. 15.05.2017.
2. Prilog za tačku 2 - Fin. izveštaj i izv. revizora 15.05.2017.
2b. Predlog odluke - Fin. izveštaj i izv. revizora 15.05.2017.
3. Prilog za tačku 3 - Izveštaj odbora direktora za 2016. 15.05.2017.
3a. Predlog odluke - Izveštaj odbora direktora za 2016. 15.05.2017.
4. Izbor revizora za 2017. 15.05.2017.
4a. Predlog odluke za izbor revizora 2017. 15.05.2017.
Formular punomoćja za 2017. 15.05.2017.
Formular za glasanje 2017. 15.05.2017.
Formular generalnog punomoćja 15.05.2017.
  Pravilnik o uzbunjivačima   31.01.2016
  Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu. 27.06.2016.
  Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama 12.06.2014.
  Godišnji finansijski izveštaj za 2014.

30.04.2015.
  Godišnji finansijski izveštaj za 2013.

29.04.2014.
  Godišnji finansijski izveštaj za 2012.   26.04.2013.
  Godišnji finansijski izveštaj za 2011.   22.04.2012.
 
 

bas@bas.rs

 
 

 

optimizovano za rad u Internet Explorer -u